‘Een nieuwe regeling voor jonge makers met een origineel idee’

Wat is het Groeispurt fonds?

De Groeispurt is een nieuwe subsidieregeling voor jonge makers, kunstenaars en artiesten. De regeling stimuleert nieuwe ideeën en initiatieven. We willen jong talent vooruit helpen, zonder onnodige beperkingen en verplichtingen. Het gaat om een bescheiden, maar flexibele en snelle manier van steun om nieuwe ontwikkelingen aan te moedigen. Met de Groeispurt geven we jonge makers een extra steuntje in de rug en kunnen we de kunst en cultuur in Nijmegen nog meer laten bloeien.

Voor wie is de Groeispurt bedoeld?
Jonge makers en startende initiatieven die een vernieuwend  cultureel project in Nijmegen willen uitvoeren kunnen een bijdrage aanvragen. De Groeispurt is er voor alle culturele disciplines.

Kom ik in aanmerking?
Ja, als je een startende professional bent met een origineel idee. Ook vormt je plan een duidelijke volgende stap in je creatieve ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat het project of de productie getoond wordt aan publiek en een aanvulling is op het huidige aanbod in Nijmegen. Alle voorwaarden van de Groeispurt vind je hieronder op een rijtje!

Subsidiebijdrage
Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 3.000,-. De gemeente Nijmegen stelt jaarlijks € 30.000,-  ter beschikking voor de Groeispurt. Dit budget verdelen we zo gelijkmatig mogelijk over de verschillende disciplines. Zo kunnen we uiteenlopende projecten mogelijk maken en zoveel mogelijk verschillende makers ondersteunen.
De Groeispurt is wat betreft uitvoering en doelstellingen vergelijkbaar met de Stroomversneller in Arnhem. Het is niet mogelijk om voor één project bij zowel de Groeispurt als Stroomversneller aan te vragen. Als je als maker een connectie hebt met beide steden, vragen we je een keuze te maken voor een van beide fondsen. Neem bij twijfel contact met ons op. We denken graag met je mee bij welke regeling je project het beste past.

Voorwaarden

+ - Wat zijn de criteria?
 • De activiteit heeft betrekking op Kunst & Cultuur.
 • De activiteit heeft een hoge mate van artistieke kwaliteit en/of potentie.
 • De activiteit is nieuw en heeft een experimenteel karakter.
 • De aanvrager heeft een aantoonbare connectie met de stad Nijmegen.
 • De activiteit moet plaatsvinden in Nijmegen en een aantoonbare meerwaarden hebben voor de stad.
 • De aanvrager mag een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn.
 • De activiteit is relevant voor de ontwikkeling van de maker.
 • De aanvraag betreft een projectgebonden activiteit: een activiteit die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvindt. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
 • De resultaten zijn openbaar toegankelijk.
 • Alleen kosten die in redelijkheid direct verband houden met de activiteit worden in aanmerking genomen. Je aanvraag dient te worden ondersteund door of een begroting die sluitend is en vergezeld gaat van een realistisch dekkingsplan of een onderbouwde kostenraming.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal €3.000 en kan gedurende het hele jaar aangevraagd worden.
 • Het plafond voor deze regeling is €30.000 per jaar.
+ - Wat ondersteunen we niet?
 • Activiteiten die binnen hetzelfde kalenderjaar al een andere gemeentelijke subsidie ontvangen hebben;
 • Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten;
 • Activiteiten met een religieuze of politieke doelstelling;
 • Activiteiten in het kader van een opleiding of studie (stage-opdracht, schoolvoorstelling).
 • Investeringen/ aanschaf van materialen die niet specifiek project gerelateerd zijn: denk hierbij aan laptops, camera's, instrumenten, technische apparatuur.

Cultuurscout

Wil je graag eens sparren, heb je vragen of weet je niet goed waar je moet beginnen? Neem dan contact op via:
info@groeispurtfonds.nl

Uitvoering Groeispurt

De Groeispurt wordt uitgevoerd door Moniek Klabbers. Sinds eind 2020 is zij als Cultuurscout aan de slag voor de stad Nijmegen en neemt ze de Groeispurt onder haar hoede. Als cultureel zelfstandige heeft Moniek de afgelopen jaren voor veel verschillende organisaties gewerkt en zo veel ervaring opgedaan met de diverse kanten van de cultureel Nijmegen. Door haar ruime ervaring is ze goed bekend met de culturele sector en heeft een groot netwerk. Daarnaast probeert ze jonge makers ook op andere vlakken te ondersteunen. ‘Ik probeer mensen met elkaar in verbinding te brengen, samenwerking aan te moedigen en kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen’.

Het beoordelen van de aanvragen doet de Cultuurscout niet alleen. Nadat de aanvraag is ontvangen wordt deze gedeeld met de adviseur die het beste past bij jouw plan. De adviseurs kijken mee naar de artistieke kwaliteit van je aanvraag en de ontwikkeling van jou als maker die met het plan wordt bereikt. De adviseurs beschikken allemaal over een flinke dosis kennis en werkervaring en hebben uitgebreid cultureel netwerk in Nijmegen en daarbuiten. Maak hieronder kennis met de adviseurs!

Adviseurs

Adviseur muziek

Maike Fleuren

Muziek loopt als een rode draad door Maike's werkzaamheden. Zo is ze onder andere kwartiermaker bij De Basis en verantwoordelijk voor de zakelijke leiding bij De Niemanders. Binnen de Groeispurt draagt ze graag bij aan het mogelijk maken van nieuw werk, het verbreden van de muzikale horizon en het experiment binnen genres en disciplines.

Foto: Viorica Cernica

Adviseur beeldende kunst

Youri Appelo

Youri heeft een achtergrond in museologie en kunsteducatie. Op dit moment is hij werkzaam als artistiek directeur van Expoplu, curator bij Garage Rotterdam, adviseur bij het Mondriaan Fonds, bestuurslid van RUIS en lid van de programmacommissie van VHDG.

Foto: Studio Julius Thissn

Adviseur theater & dans

Jessica de Jaeger

Jessica begeleidt cultureel ondernemers op artistiek, zakelijk en/of persoonlijk vlak.
Na jarenlang zelf als zakelijk en artistiek leider te hebben gewerkt voor o.a. het Latin American Film Festival, Jens van Daele's Burning Bridges en Dansplaats Arnhem heeft ze zich bijgeschoold tot coach aan het Europees Instituut.
Foto: Menno van der Meulen

Adviseur hip hop

Aziz van Aalst

Aziz zet zich in als talentmakelaar bij Doornroosje/De Basis en heeft een groot hart voor de lokale urban scene. Als artiest zijnde kent hij het reilen en zeilen van de scene binnenuit en heeft groot netwerk opgebouwd. Hij vormt dan ook het eerste aanspreekpunt om aanvragen binnen hip hop goed te kunnen beoordelen.
Foto: Orrin van Jaarsveld

Adviseur literatuur

Marjolein Hordijk

Marjolein werkt als programmamaker bij de Bibliotheek Gelderland Zuid. Daar maakt ze educatieve, culturele en literaire programma’s voor jongeren. Ze wordt gelukkig van jongeren die boeken vinden die bij hen passen of van een talentvolle jonge schrijver.
Foto: Marcel Krijgsman

Adviseur film

Floor Adams

Floor is scenarist/regisseur en oprichter van het productiehuis Curious Wolf. Haar animatiefilm Mind My Mind, die de shortlist van de Oscars bereikte, werd geselecteerd voor 50+ filmfestivals en won 30+ prijzen. Daarnaast is regelmatig jurylid bij verschillende internationale filmfestivals en commissielid van het Vlaams Audiovisueel Fonds.
Foto: Ralph Schmitz